Narodna banka Srbije - Kralja Petra 12
Zavod za izradu novčanica i kovanog novca Topčider - Pionirska 2, Beograd

tel.: + 381 11 333 8941, + 381 11 3551 743, fax: + 381 11 3544 128
poštanski fah: 91